Misschien heb je bij het ontvangen van de eerste brief geen onderzoek laten doen door de SVB. Deze kan je alsnog doen. Het formulier vind je op www.svb.nl/awbz

Wanneer het resultaat van de onderzoek bekend wordt voor jou en het blijkt dat je niet verplicht was een zorgverzekering af te sluiten, kan je een bezwaar indienen bij de ZIN. Je hoeft geen ingewikkelde brief te gaan schrijven. Dit kan makkelijk gedaan worden door het bezwaarformulier in te vullen dat hier te vinden is: http://www.zorginstituutnederland.nl/