Je kunt hier je aanvraag indienen

 

 

 

 

 

 

Voor als u tijdelijk naar het buitenland gaat.

Gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een wereldreis, om vrijwilligerswerk te doen of omdat u voor uw baan wordt uitgezonden? Dan wilt u natuurlijk net zo goed verzekerd zijn als in Nederland. Dat kan met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering.

De verzekering in het kort

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering.

 • Verzekering voor als u maximaal twee jaar in het buitenland verblijft.
 • Bepaal zelf hoe uitgebreid uw ziektekostenverzekering is.
 • Naar keuze dekking voor onder andere reizen, inboedel en rechtsbijstand.
 • U bent wereldwijd verzekerd, ook als u tussentijds in Nederland bent.
 • Aantrekkelijke korting als u de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden.

Voor wie is de verzekering?

Ziektekostenverzekering

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en gaat u tijdelijk naar het buitenland, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan bepaalt uw persoonlijke situatie of u de basisverzekering moet aanhouden. Als u de basisverzekering niet mag houden, kunt u zich met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering toch goed verzekeren voor ziektekosten.

Moet u verplicht de Nederlandse basisverzekering aanhouden? Dan kan de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering een nuttige aanvulling zijn. Bijvoorbeeld omdat u:

 • naar een land gaat waar de medische zorg duur is; u krijgt op de basisverzekering nooit meer vergoed dan u in Nederland zou krijgen;
 • naar een land of gebied reist waar het onveilig kan zijn; wij vergoeden ook medische kosten door molest.

Schadeverzekeringen

Net als in Nederland kunt u in het buitenland met tegenslag te maken krijgen. Bijvoorbeeld diefstal van uw inboedel, een juridisch conflict waarbij u betrokken raakt, of het overlijden van een naast familielid waardoor u snel terug naar Nederland wilt. Met de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering kiest u zelf of u zich hiervoor wilt verzekeren.

Wat vergoedt de verzekering?

Ziektekostenverzekering

U kunt voor de ziektekostenverzekering kiezen uit drie dekkingen:

Light

Vergoeding van medisch noodzakelijke kosten voor onder andere:

 • huisarts;
 • genees- en verbandmiddelen;
 • specialistische zorg;
 • ambulancevervoer en ziekenhuisopname;
 • hulpmiddelen na een ongeval;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 225,-.

Regular

Vergoeding van alle kosten die onder de Light-dekking vallen, plus onder andere:

 • fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie en chiropractie (maximaal aantal behandelingen);
 • logopedie (maximaal aantal behandelingen);
 • psychotherapie (maximaal aantal behandelingen);
 • kosten eigen ziekenvervoer;
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 350,-.

Comfort

Vergoeding van alle kosten die onder de Regular-dekking vallen, plus onder andere:

 • second opinion;
 • preventieve geneeskunde;
 • alternatieve geneeswijzen;
 • brillen en lenzen;
 • orthodontie (tot 21 jaar);
 • kunst- en hulpmiddelen;
 • anticonceptie;
 • zwangerschap, bevalling en kraamzorg (na twaalf maanden);
 • vruchtbaarheidsbevordering (na twaalf maanden);
 • tandheelkundige kosten na een ongeval tot € 475,-.

De ziektekostenverzekering dekt ook medische kosten door molest.

Voor de ziektekostenverzekering kiest u een eigen risico van € 0,-/€ 250,-/€ 500,-/€ 1000,-. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Soms geldt een maximale vergoeding of een maximaal aantal behandelingen.

Wilt u precies weten wat u vergoed krijgt? Bekijk dan het dekkingsoverzicht (pdf) of de polisvoorwaarden (pdf).

Verblijft u in de Verenigde Staten? Dan heeft u standaard wereldwijd dekking voor ziektekosten, dus ook in de VS. Verblijft u in een ander land? Dan bent u wereldwijd gedekt voor ziektekosten, maar niet in de VS. U kunt tegen betaling van een extra premie de dekking uitbreiden naar de VS. Dat kan ook voor een kortere periode, bijvoorbeeld als u tussentijds de VS bezoekt. U kunt dit wijzigen via Mijn OOM of neem contact met ons op.

ij de ziektekostenverzekering is een SOS-verzekering inbegrepen. U krijgt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie vergoed als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld.

OOM Tandarts-dekking

De OOM Tandarts-dekking kunt u afsluiten als aanvulling op de ziektekostenverzekering. U kiest het verzekerde bedrag (€ 350,-/€ 700,-/€ 1.050,-) per verzekerde periode. Tot dit bedrag vergoeden wij onder andere:

 • halfjaarlijkse periodieke controle;
 • medisch noodzakelijke tandheelkunde, zoals diagnostiek, preventie en gebitsreiniging;
 • wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen;
 • vullingen en verdovingen.

U krijgt geen vergoeding voor cosmetische behandelingen, zoals het bleken van tanden. Voor de OOM Tandarts-dekking heeft u geen eigen risico

 

SOS-verzekering

De SOS-verzekering vergoedt onder andere de kosten van repatriëring (terugkeer naar Nederland) of evacuatie als u ter plekke niet kunt worden behandeld én de behandeling niet kan worden uitgesteld. De SOS-verzekering biedt ook dekking als deze kosten het gevolg zijn van molest.

Heeft u al de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering afgesloten? Dan is de SOS-verzekering inbegrepen en hoeft u deze niet apart af te sluiten.

Reisverzekering

De reisverzekering (pdf) geldt voor alle verzekerden op de polis en vergoedt onder andere:

 • diefstal, verlies of beschadiging van bagage tot maximaal € 3000,-;
 • kostbaarheden tot € 750,-; u kunt een aanvullende kostbaarhedenverzekering afsluiten van € 1.000,-/€ 2.000,-/ € 3.000,-/ € 4.000,-/ € 5.000,-;
 • repatriëring (terugkeer naar Nederland) in geval van:
  – levensgevaar of overlijden van een niet meereizend familielid in de 1e of 2e graad, bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus;
  – ernstige schade aan uw woning, inboedel of bedrijf in Nederland.

In sommige gevallen geldt een maximale vergoeding of heeft u een eigen risico.

Doorlopende annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering (pdf) is doorlopend en geldt voor alle verzekerden op de polis. U kunt deze verzekering alleen afsluiten voor een periode van één jaar of langer. De verzekering vergoedt bijvoorbeeld uw annulerings- en overboekingskosten als:

 • een familielid in de 1e of 2e graad (bijvoorbeeld (groot)ouder, (klein)kind, broer of zus) overlijdt waardoor u zo snel mogelijk terug naar huis wilt;
 • de door u gereserveerde accommodatie schade oploopt en niet meer geschikt is voor verblijf;
 • uw woning of bedrijfspand ernstige schade oploopt waardoor u uw reis moet afbreken.

De verzekering vergoedt tot € 2.000,- per persoon en tot € 8.000,- per verzekering per reis. Het maakt niet uit of u zakelijk of privé reist. Voor deze verzekering heeft u geen eigen risico.

 

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering (pdf) vergoedt schade aan uw inboedel op uw buitenlandse adres door bijvoorbeeld storm, brand of inbraak. U kiest zelf het verzekerde bedrag (€ 25.000,-/€ 50.000,-/€ 75.000,- per gebeurtenis). De vergoeding is op basis van premier risque.

U heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Voor sieraden en audiovisuele apparatuur geldt een maximale vergoeding.

Wilt u (ook) de inboedel en/of opstal van uw achtergebleven woning in Nederland verzekeren? Bekijk dan de OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering (pdf) vergoedt schade die u als particulier toebrengt aan personen (letselschade) of zaken in het buitenland tot € 1.250.000,-. U heeft geen dekking voor schade aan zaken die u bijvoorbeeld huurt of leaset.

 

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering (pdf) vergoedt de kosten van juridische ondersteuning in het buitenland en geldt voor alle verzekerden op de polis. De verzekering geldt voor zaken vanaf € 175,- en biedt dekking voor:

 • verhaalsbijstand;
 • strafbijstand;
 • contractbijstand;
 • sociale verzekeringsuitkering;
 • pensioen;
 • flight claim service.

 

Juridisch dienstverlener ARAG beoordeelt namens ons of de rechtshulp die u vraagt onder uw verzekering valt. Als dat zo is, dan is ARAG ook de partij die u juridische ondersteuning biedt. In overleg met ARAG kunnen juridische dienstverleners ter plaatse worden ingeschakeld. De kosten hiervoor krijgt u tot€ 15.000,- vergoed.

Voor procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, mag u zelf een juridisch specialist kiezen. Is een advocaat niet verplicht en kiest u voor een juridisch specialist buiten ARAG? Dan vergoeden wij de kosten tot € 6.000,-.

U krijgt geen rechtsbijstand voor zaken waarvan u al wist op het moment van afsluiten.

 

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering (pdf) keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. De uitkering bedraagt:

 • bij blijvende invaliditeit € 25.000,-/€ 50.000,-/€ 100.000,-/€ 150.000,- (afhankelijk van de mate van invaliditeit krijgt u een percentage van dit bedrag uitgekeerd) en/of;
 • bij overlijden € 5.000,-/€ 10.000,-/€ 25.000,-/€ 50.000,-

De uitkering is lager als er sprake is van een motorongeval.

De ongevallenverzekering dekt geen medische kosten na een ongeval. Hiervoor kunt u de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering afsluiten.

Hoe lang is de verzekering geldig?

De OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering heeft een flexibele looptijd van één dag tot maximaal twee jaar. Voor de doorlopende annuleringsverzekering geldt een minimale looptijd van één jaar.

U kunt de verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u doen via Mijn OOM of per e-mail.
U krijgt premie terug als u al betaald heeft voor de periode na de beëindigingsdatum. Duurt uw verblijf in het buitenland langer dan u vooraf had gedacht? U mag de verzekering één keer met maximaal dertig dagen verlengen, zolang u niet langer dan twee jaar verzekerd bent.

Weet u nu al dat u langer dan twee jaar in het buitenland zal verblijven? Neem dan contact met ons op.

Als u definitief terugkeert naar Nederland, dan valt u voor ziektekosten (weer) onder de verplichte basisverzekering. Geef dan uw terugkeer aan ons door, zodat wij de verzekering kunnen stopzetten.

Wat is uw premie?

Ziektekostenverzekering

U kunt online uw premie berekenen. De premie hangt af van:

 • uw leeftijd;
 • de gekozen dekking (Light, Regular of Comfort);
 • of u ook dekking wilt voor ziektekosten in de VS;
 • welk eigen risico u kiest;
 • of u verplicht de Nederlandse basisverzekering moet aanhouden; in dat geval krijgt u korting op de premie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOM Tandarts-dekking

De OOM Tandarts-dekking kunt u afsluiten als aanvulling op de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering. De premie is afhankelijk van:

 • uw leeftijd;
 • het verzekerde bedrag.
Verzekerd bedrag
3 t/m 17 jaar
18 t/m 39 jaar
40 jaar of ouder
€ 350,- € 120,- per jaar € 180,- per jaar € 225,- per jaar
€ 700,- € 240,- per jaar € 300,- per jaar € 350,- per jaar
€ 1.050,- € 350,- per jaar € 450,- per jaar € 600,- per jaar

Kinderen zijn tot hun derde verjaardag gratis meeverzekerd.

 

SOS-verzekering

De premie voor de SOS-verzekering is € 48,48 per persoon per jaar. Kiest u voor de OOM Tijdelijk in het Buitenland-ziektekostenverzekering? Dan is de SOS-verzekering inbegrepen en betaalt u geen extra premie.

 

Reisverzekering

U sluit u de reisverzekering af voor alle verzekerden op de polis.

 

Aantal verzekerden
Premie per jaar
1 verzekerde op polis € 85,49
2 verzekerden op polis € 170,98
3 verzekerden op polis € 257,43
voor elke volgende verzekerde + € 83,00

Premie is inclusief assurantiebelasting. Kinderen zijn tot hun vijfde verjaardag gratis meeverzekerd (met uitzondering van eventuele assurantiebelasting).

U kunt bovendien kiezen voor een aanvullende verzekering voor uw kostbaarheden.

Verzekerd bedrag
Premie per jaar per persoon
€ 1.000 € 38,-
€ 2.000 € 53,-
€ 3.000 € 68,-
€ 4.000 € 83,-
€ 5.000 € 98,-

 

Doorlopende annuleringsverzekering

U sluit de annuleringsverzekering af voor alle verzekerden op de polis. U kunt deze verzekering alleen afsluiten voor een periode van één jaar of langer.

Aantal verzekerden
Premie per jaar
1 verzekerde op polis € 93,17
2 verzekerden op polis € 151,20
3 verzekerden of meer op polis € 174,24

Premie inclusief assurantiebelasting.

Inboedelverzekering

De premie van de inboedelverzekering is afhankelijk van het verzekerde bedrag.

Verzekerd bedrag
Premie per jaar
€ 25.000,- € 181,50
€ 50.000,- € 363,-
€ 75.000,- € 544,50

Premie inclusief assurantiebelasting

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De premie per jaar is voor één persoon € 60,50; voor twee of meer personen € 84,70 (inclusief assurantiebelasting).

 

Rechtsbijstandverzekering

U sluit de rechtsbijstandverzekering af voor alle verzekerden op de polis. De premie per jaar (inclusief assurantiebelasting) is € 72,60 voor een alleenstaande en € 143,99 voor een gezin van twee of meer personen.

 

Ongevallenverzekering

De premie voor de ongevallenverzekering hangt af van:

 • uw keuze voor een uitkering bij overlijden en/of blijvende invaliditeit na een ongeval;
 • het verzekerde bedrag.

 

Verzekerd bedrag overlijden
Premie per jaar
Verzekerd bedrag invaliditeit
Premie per jaar
€ 5.000,- € 5,- € 25.000,- € 25,-
€ 10.000,- € 10,- € 50.000,- € 50,-
€ 25.000,- € 25,- € 100.000,- € 100,-
€ 50.000,- € 50,- € 150.000,- € 150,-

 

De verzekering afsluiten

U kunt online de OOM Tijdelijk in het Buitenland-verzekering afsluiten. Voor de ziektekostenverzekering geldt medische acceptatie. Dat betekent dat u vooraf enkele vragen beantwoordt over uw gezondheid en medische situatie. Wij beoordelen op basis daarvan of we u verzekeren. Het kan zijn dat we u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren.