Wat is ZIN?

ZIN staat voor Zorg Instituut Nederland (http://www.zorginstituutnederland.nl). Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor de controle op het wel of niet hebben van een verplichte zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd).

Wanneer moet ik een basisverzekering afsluiten

In principe is iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, verzekerd voor de AWBZ en daardoor verplicht voor zichzelf en eventuele gezinsleden een verzekering te sluiten voor de Zorgverzekeringswet.

Maar ik heb toch al een verzekering……

Ja je hebt waarschijnlijk een studentenpakketverzekering en dat is geen basisverzekering en hiermee voldoe je dus niet aan de verzekeringsplicht.

Wanneer wordt er zo’n brief verstuurd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Wie dat niet of niet op tijd doet, is onverzekerd. Met de wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering regelt de overheid dat onverzekerden alsnog een zorgverzekering afsluiten.

Het ZIN gaat na wie er geen zorgverzekering heeft en stuurt deze onververzekerden een brief met de boodschap dat zij een zorgverzekering af moeten afsluiten. Heeft een onverzekerde dat niet gedaan binnen 3 maanden na ontvangst van die brief, dan legt het ZIN hem een boete op. Een tweede boete volgt als de onverzekerde binnen 3 maanden na de oplegging van de eerste boete nog steeds geen zorgverzekering heeft afgesloten.
In het uiterste geval sluit het ZIN namens de onverzekerde een zorgverzekering af. Het ZIN kiest dan de zorgverzekeraar en laat de premie 12 maanden inhouden op het inkomen. Gedurende dat jaar mag betrokkene geen andere zorgverzekeraar kiezen.

Bij de uitvoering van deze regeling werkt het ZIN samen met de SVB (Sociale Verzekerings Bank, www.svb.nl)

Waarom krijg ik deze brief?

Omdat je als student een studentenverzekering hebt, welke geen basisverzekering is, is de ZIN ervan uitgegaan dat je niet verzekerd bent. Om na te gaan dat je inderdaad alleen als een student hier bent, dien je een onderzoek te laten doen door de SVB om na te gaan of je wel of niet AWBZ verzekerd bent.

Is stagevergoeding ook salaris dan?

Als je stagevergoeding krijgt, ben je verplicht een zorgverzekering (basisverzekering) af te sluiten.

Wat moet ik nu doen?

Dat ligt er aan wat de situatie is.

1. Als je inderdaad werkt moet je zo snel mogelijk een basisverzekering afsluiten. hoe dat werkt en wat de mogelijkheden zijn kun je elders op de website zien via Ik wil een basisverzekering aanvragen. Doe dit echt zo snel mogelijk want doe je dit niet binnen drie maanden krijg je een boete die je niet terug kunt draaien van € 343,74. Lees alles over de gevolgen op http://www.cvz.nl/hetcvz/bezwaar/bezwaar.html. Zodra de verzekering is afgesloten zal de verzekeraar aan ZIN doorgeven dat je voldoende voldoet aan de wettelijke eisen en is de zaak opgelost.

2. Als je niet werkt, kan je de SVB verzoeken een onderzoek te doen om na te gaan of je wel of niet AWBZ verzekerd bent. Het is niet alleen maar werken die van invloed kan zijn bij het wel of niet AWBZ verzekerd zijn. Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn. SVB zal aan de hand van jouw antwoorden nagaan of je beschouwd wordt als student of als iemand die in Nederland woont. Het formulier dat je in moet vullen vind je opwww.svb.nl/awbz. Je ontvangt van de SVB een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van dat onderzoek. In verband met privacywetgeving in Nederland kunnen en mogen wij dit niet voor je doen. Wel kunnen we je weer helpen als er iets veranderd moet worden aan je verzekeringen.

LET OP!!!!!! Formulier per post naar SVB sturen!!

Uit het onderzoeken kan blijken dat:

  • Je verzekerd staat voor de AWBZ. Dit betekent dat je verplicht bent de basisverzekering af te sluiten
  • Je niet verzekerd staat voor de AWBZ. In dit geval hoef je verder niks te doen, omdat je voldoende verzekerd bent met de studentenverzekering